ZCNP WiMAX
Giriş

Bu programda WiMAX teknikleri detaylı olarak açıklanır, dersler örnek uygulamalar ve çözüm senaryoları ile desteklenir. Aynı zamanda Zyxel WiMAX ürünleri ve özellikleri de tanıtılır. Böylece katılımcıların Zyxel WiMAX ürünlerini kullanma becerilerinin en üst seviyeye taşınması amaçlanır.

Amaç

Bu programda öğrencilere Zyxel WiMAX ürünlerinin ve teknolojilerinin daha ayrıntılı öğretilmesi amaçlanır. Bu doğrultuda ürünün tanıtımı, tartışmalar, kurulum uygulamaları ve sınavlardan oluşan bir sistem uygulanır. Program boyunca öğrenciler yapılandırma, kurulum ve sorun giderme becerilerini geliştirir ve ayrıca Zyxel WiMAX ürünlerinin tasarımlarına yön veren temel protokolleri daha iyi kavrarlar.

Neler Öğreneceksiniz?

1. Wimax teknolojisi
2. WiMAX gerçek uygulama senaryoları
3. WiMAX standartları, QoS ve ağ girişi
4. WiMAX VPN uygulama kavramları
5. WiMAX cihaz yönetim (DM) yöntemleri (TR-069 & OMA-DM).
6. Zyxel WiMAX ürün özellikleri

Sertifika Bilgisi

Sertifika Türü: ZCNP WiMAX
Ders sayısı: 24
Sınav sayısı: 4

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Başlığı
FOU1101 Ağ Hakkında Temel Bilgiler
FOU1102 Temel TCP/IP Bilgisi
FOU1103 Temel Ethernet Bilgisi
FOU1104 Temel Yönlendirme(Rota) Bilgisi
FOU1110 Temel VoIP Bilgisi
VOP2101 Çağrı Özellikleri 1. Aşamaya Giriş
VOP2102 Çağrı Özellikleri 2. Aşamaya Giriş
VOP2104 IP üzerinden FAKS Gönderimine Giriş (FoIP)
VOP2107 TR069’a Giriş
VOP2108 NAT’a Giriş
FOU1114 Temel WiMAX Bilgisi
FOU1215 Zyxel WiMAX’a Giriş
WMX2101 WiMAX Standardına Giriş
WMX2102 WiMAX Protokol Modeline Giriş
WMX2103 WiMAX Ağ Girişi Hakkında Temel Bilgiler
WMX2104 WiMAX QoS’a Giriş
WMX2105 OMA-DM’ye Giriş
WMX2106 VPNT’ye Giriş
WMX2107 Otomatik Yetkilendirmeye Giriş
WMX3101 MAX-100 Serisine Giriş
WMX3102 MAX-200 Serisine Giriş
WMX3103 MAX-300 Serisine Giriş
WMX3104 MAX-706 Serisine Giriş
WMX3105 MAX-206 Serisine Giriş

Zorunlu Sınavlar

Ders Kodu Ders Başlığı
WMXP1 WMXP1 Sınavı
WMXP2 WMXP2 Sınavı
WMXP3 WMXP3 Sınavı
WMXPF WMXPF Sınavı