Temel Networking
Amaç

Katılımcılara, temel network ile ilgili tüm detaylara hakim olma becerisi kazandırmak ve katılımcıların temel network hakkında önemli bilgiler ve güçlü bir altyapı kazanarak müşterilerinin ihtiyaçlarına kolayca cevap verebilmesini sağlayabilmek.

Eğitim İçeriği

1.Network Kavramları
   1.1. Network Topolojileri
   1.2. Coğrafi yapılarına göre Network sınıflandırması ve uygulamaları
          BAN, PAN, LAN, MAN, WAN

2. OSI Referans Modeli

3. Network Cihazları ve Bileşenleri
   3.1. Network Cihazları
          NIC, Hub, Switch, Gateway, Firewall
   3.2. Kablolar ve Standartları

4. TCP/IP Yapısı
   4.1. OSI Referans Modeli ile Karşılaştırılması
   4.2. IP Adresleme
          Subneting /CIDR, Routing ve Uygulamaları

5. TCP/IP Protokolleri
   5.1. Ağ Erişim Katmanı Protokolleri
          Ethernet, Token Ring, Frame-Relay, ATM
   5.2. İnternet Katmanı Protokolleri
          IP, ARP, IGMP, ICMP
   5.3. Taşıma Katmanı Protokolleri
          TCP, UDP
   5.4. Uygulama Katmanı Protokolleri
          HTTP, FTP, SMTP, DNS,SNMP, Telnet

6. WAN Teknolojileri ve Internet Erişim Metotları
   6.1. WAN Teknolojileri
          Kiralık Hat, Devre Anahtarlama, Paket Anahtarlama, Hücre Aktarımı, VPN
   6.2. Sayısal Abone Hatları (xDSL)
          ADSL, ADSL2, ADSL2+, SDSL, IDSL, HDSL, VDSL

7. Cihaz Erişimleri
    Console, WEB, TELNET, SNMP

8. Uygulamalar, Ağ Trafik analiz yöntemleri Yardımcı Network Yazılımları