VoIP
Giriş

Bu eğitim, DSL, VoIP, VDSL, fiber ürünler, P870 serisi, P2612 serisi ve FSG2000 ile yeni özellik ve uygulamaların tanıtımını kapsar. Bu program öğrencilerin, ilgili durumlarda sorun giderme becerilerini geliştirirken, P870 serisi, P2612 serisi ve FSG2000 ürünlerinin özellikleri ve benzer uygulamalar hakkında bilgi edinmelerini hedefler.

Amaç

Bu eğitimin 3 temel amacı vardır: Birincisi, öğrencilerin DSL, VDSL, Fiber ve VoIP ile ilgili temel bilgi sahibi olmalarını ve VDSL, Fiber ürünleri ve VoIP çağrı özelliklerini nasıl yapılandıracaklarını anlamalarını sağlamaktır. İkincisi öğrencilere yeni P870 serisinin, P2612 serisi ve FSG2000’nin temel özelliklerini ve ileri uygulamaları tanıtmaktır. Bununla birlikte öğrencilerin bu üç ürünün özellik ve işlevlerini daha iyi anlamaları için laboratuar ortamında çok sayıda uygulama yapılacaktır. Programın üçüncü amacı öğrencilerin yeni Linux platformu (AR9/ZLD ve Broadcom) sorun giderme uygulaması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Böylelikle öğrenciler yapılandırma, uygulama ve sorun giderme gibi konularda becerilerini arttırabilecek ve P870 serisi, P2612 serisi ve FSG2000 ürünlerinin temel tasarımındaki ana protokollere dair bilgilerini derinleştirecekler.

Ön Koşullar

Katılımcılar:
- Temel bilgisayar becerilerine hâkim,
- TCP/IP ve Linux platformları ile ilgili temel bilgi sahibi ve,
- ZCNP DSL/VoIP sertifikası almış olmalıdır.

İşlenecek Konular

1. Ürün Donanımına Genel Bakış
2. Yapılandırma Konsepti
• Giriş
• ADSL Ailesi
• ATM Kapsüllemesi
• ADSL Kapsüllemesi
• VDSL, Fiber Yapılandırma
• VoIP SIP Ayarları
• Yeni QoS
3. Temel Özellikler
• DHCP
• NAT
• Triple Play
• TR069
• VoIP Çağrı Özellikleri
• Yeni QoS
• Çoklu WAN
• TR 104
4. Sorun Giderme
• IOP Sorun Giderme
• TR069 Sorun Giderme
• VoIP Sorun Giderme
• AR9/ ZLD ve Broadcom Platformu Sorun Giderme
5. Laboratuar Uygulamaları