Güvenlik
Giriş

Bu eğitimde ZLD 2.20 ve 2.21’deki kurumsal uygulamalar, yeni özellikler ve gelişmeler ele alınacaktır. Bu program öğrencilerin sadece mevcut USG ürünlerindeki yeni özellikleri öğrenmelerini ve kullanmalarını sağlamayı değil, USG ailesindeki USG50, USG20 ve USG20W gibi yeni modelleri daha iyi öğrenmelerini de hedefler.

Amaç

Bu eğitimde, ZDL 2.20 & 2.21’deki yeni özellikler ve gelişmelere odaklanacak ve sorun giderme becerileri üzerinde duracağız. Bu amaçlar doğrultusunda dersler, tartışmalar, kurulum uygulamaları, gösterimler ve sınavlardan oluşan bir program hazırlanmıştır. Öğrenciler bu eğitimin tamamlanmasının ardından, kurulum ile basit ve yeni özelliklerin uygulanmasına yönelik pratik beceriler ve Zyxel güvenlik ürünlerine yönelik basit ve ileri düzeyde sorun giderme becerileri geliştirecekler.

Ön Koşullar

Katılımcılar:
- Temel bilgisayar becerilerine hâkim,
- TCP/ IP ve güvenlik ürünleri (firewall, VPN vb.) ile ilgili temel bilgilere sahip ve,
- ZCNP güvenlik sertifikasını almış olmalıdırlar.

İşlenecek Konular

1. Yeni GUI v2.0
• Kişiselleştirilmiş Dashboard & monitör sanal aracı
• Birleştirilmiş Arayüz geliştirme
• Nesne referansı
• Kullanıcı Dostu Tablo Yönetimi
• GUI’da paket yakalama desteği
2. Paket Akışı v2.0
• LAN ve WAN ağları arası akışta koşullu rotanın otomatik olarak yaratılması
• IPSec VPN (sanal özel ağ) akışında koşullu rotanın otomatik olarak yaratılması
• Varsayılan SNAT ve WAN bağlantı havuzu uygulaması
• Çok sayıda bire bir NAT desteği
• Dışa Yönelik Çoktan Çoğa NAT Desteği
3. Uç Nokta Güvenliği (EPS)
• SSL VPN (uzaktan erişim) ile EPS
• Kimlik Doğrulama İlkesiyle EPS
4. Windows 7 Ready
• Windows 7 uygulamalarında SSLVPN tam tünel modu desteği
• Windows 7 uygulamalarında IE8 ile SSLVPN Proxy modu desteği
5. AAA Geliştirmesi
• MS AD/LDAP Kullanıcı Grubu Desteği
6. VOIP Dostu
• SIP ALG bölümü: DMZ alan senaryolarında IPPBX desteği
• BWM (Bant Genişliği Yönetimi) bölümü: DSCP desteği
7. ZLD 2.20 vs ZLD 2.21
• USG 20/20W’de BWM
• 3G Kart Listesi (vs v2.20)