IPAV
Giriş

Bu eğitim, örnek uygulamalar ve çözüm senaryoları desteğiyle IPTV ekosistem tekniklerinin gelişimini açıklamayı hedefler. Programın amacı Zyxel IP Set- Top Box ürünlerini uzmanlık seviyesinde kullanma becerilerini geliştirmektir.

Amaç

Bu program öğrencilere Zyxel IP Set-Top Box ürünleri ve teknolojileri hakkında daha kapsamlı ve daha derinlikli bilgiler sunmayı hedefler. Bu amaç doğrultusunda dersler, tartışmalar, kurulum uygulamaları, gösterimler ve sınavlardan oluşan bir program hazırlanmıştır. Öğrenciler eğitim süresince, kurulum ve sorun gidermeye yönelik pratik beceriler geliştirecek ve Zyxel IP Set-Top Box ürünlerinin temel tasarımındaki ana protokollere dair bilgilerini derinleştirecekler.

Ön Koşullar

Katılımcılar:
- Temel bilgisayar becerilerine hâkim,
- TCP/IP ve ağ teknolojileri ve,
- IGMP standartları ile ilgili temel bilgi sahibi olmalıdır.

İşlenecek Konular

1. IPTV & Set-Top Box Teknolojileri
- IPTV’nin Esasları
- IP Set- Top Box’ın Esasları
2. IP Set-Top Box Çözümleri
- IP Set-Top Box ürün kurulumu
3. Temel ve İleri Düzeyde Sorun Giderme