Set-Top Box
Giriş

Bu eğitim, örnek uygulamalar ve çözüm senaryoları desteğiyle IPTV ekosistem tekniklerinin gelişimini açıklamayı hedefler. Programın amacı Zyxel IP Set- Top Box ürünlerini kullanma becerilerini geliştirmektir.

Amaç

Bu program öğrencilerin Zyxel IP Set- Top Box ürünleri ve teknolojileri konusunda daha kapsamlı bilgi edinmesini hedefler. Bu amaç doğrultusunda dersler, tartışmalar, kurulum uygulamaları, gösterimler ve sınavlardan oluşan bir program hazırlanmıştır. Eğitim süresince öğrenciler, kurulum ve sorun gidermeye yönelik pratik beceriler geliştirecek ve Zyxel IP Set-Top Box ürünlerinin temel tasarımındaki ana protokollere dair bilgilerini derinleştirecekler.

Ön Koşullar

Katılımcılar:
-Temel bilgisayar becerilerine hâkim,
-TCP/IP ve ağ teknolojileri ve,
-IGMP standartları ile ilgili temel bilgi sahibi olmalıdır.

İşlenecek Konular

1. 5 yeni platforma giriş
2. Alt model ve üst modele geçiş mekanizması (AEO6)
3. HDMI çıkışı kullanımında görüntü akışı korumasına yönelik DHCP anahtarı
4. STB Sunucusu: Demo Ortamı (F/W alt model ve üst modele geçiş mekanizması mekanizması, otomatik yetkilendirme (auto-provision), izleme vb.)
5. DLNA [Tam DLNA (DMP+DMS)] (çoklu oda – multi-room)
6. DVR (IP), Tam DVR, Şifresiz Yayın /CA
7. Resim içinde resim (PIP) özelliğine giriş