IP PBX
Giriş

Bu dersin amacı uygulama örnekleri ve çözüm senaryoları desteğiyle IPPBX tekniklerini ayrıntılarıyla açıklamaktır. Dersimizde bu teknikleri bazı gerçek uygulama örnekleriyle temellendirecek ve IPPBX’imizin sağladığı ilgili teknolojileri tanıtacağız. Ders sonunda öğrencilerin Zyxel IPPBX ürünlerini kullanma becerilerini ve deneyimlerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Amaç

Bu dersin amacı katılımcıların Zyxel IPPBX ve teknolojilerini daha iyi kavramasını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için uygulama çalışmaları, laboratuvar çalışmaları, münazaralar ve incelemelerden faydalanılacaktır. Katılımcılar ders süresince apılandırma, uygulama ve sorun giderme konusunda uygulama becerileri geliştirecek ve Zyxel IPPBX ürünlerinin tasarımının temelindeki ana protokole dair kavrayışlarını geliştireceklerdir.

Ön Koşullar

Katılımcılar:
-Temel bilgisayar ve ağ becerilerinde yetkin,
-Temel VoIP bilgisine sahip ve,
-ZCNP VOIP sertifikalı olmalıdır.

İşlenecek Konular

1. IPPBX’e Giriş
2. X6004 Ürün Eğitimi
- Senaryo
- Ayrıntılı Yapılandırma
- V1.11’in Yeni Özellikleri
- Uygulamalı Eğitim
3. Sorun Giderme
4. Sınav