Pro-Wireless
Giriş

Bu eğitim kurumsal WLAN ürünleri, NXC-5200 & NWA -5260 ve bu ürünlerin yeni özellikleri ile uygulamaları ile ilgilidir. Program öğrencilere, NXC-5200 & NWA- 5260 ve benzer uygulamalarla ilgili derinlikli bilgi sunmayı ve yerinde destek verebilmek için sorun giderme becerilerini kazandırmayı hedefler.

Amaç

Bu eğitim 3 ana kısımdan oluşur. İlk olarak, NXC-5200 & NWA-5260 temel ürün fonksiyonlarına ve yeniliklerine odaklanacağız. Sonrasında öğrencilere temel ve ileri uygulamaları seviye cihazları ve laboratuar uygulamaları yapacağız. Böylelikle öğrenciler yapılandırma, uygulama ve sorun giderme gibi konularda becerilerini arttırabilecek ve NXC-5200 & NWA-5260 tasarımındaki ana protokollere dair bilgilerini derinleştirecekler.

Ön Koşullar

Katılımcılar:
- Temel bilgisayar becerilerine hâkim,
- TCP/IP, Wi-Fi konsepti ve ürünleri (örneğin; 802.1 a\b\g\n) ile ilgili temel bilgi sahibi ve
- ZCNP (Zyxel Sertifikalı Ağ Uzmanı) WLAN sertifikası almış olmalıdır.

İşlenecek Konular

1. Ürün Donanımına Genel Bakış
2. Yapılandırma Konsepti
• Giriş
• ALAN (ZONE) Konsepti
• Kimlik Doğrulama İlkesi & Yetkilendirme
• Güvenlik
• VLAN & Yönetim VLAN’ı
• Merkezi & Dağınık
• Kanal: Manüel Kanal ve Otomatik Kanal
3. Temel Özellikler
• Yönetilen AP (erişim noktası) desteğinin ölçeklendirilebilmesi -48’den ~ 240'a kadar- Merkezileştirilmiş ve dağıtılmış WLAN destekli
• Kullanıcı tanımlı giriş hakkı yönetimi
• Güvenli yapılandırma datagramı
• İleri düzeyde bölgesel güvenlik koruması
• SSID/ Profil yapılandırmasıyla birleştirilen VLAN Tagging
• Captive portal (kullanıcı adı ve şifre ile giriş izni) 4. Laboratuar Uygulamaları